Pontevedra Viva!

Alerta ante o coronavirus

O COVID-19, coñecido popularmente como coronavirus, está a poñer en xaque ás autoridades sanitarias. Tras detectarse por primeira vez na rexión chinesa de Wuhan, esta enfermidade respiratoria expandiuse por todo o mundo. Tamén por España. Esta crise xa foi definida como unha "pandemia", segundo a Organización Mundial da Saúde