Pontevedra Viva!

Nota legal

Pontevedra Viva é un xornal electrónico editado por Virtual Vedra Comunicación, SL, unha empresa con sede na Rúa Michelena, 3 - 4º, 36002, Pontevedra, e CIF B-94063567. O seu correo de contacto é: redaccion@pontevedraviva.com

Pontevedra Viva recolle os datos persoais dos usuarios e usuarias rexistradas na web. Estes datos non se lle cederán nunca a terceiros, e só se empregarán dentro dos fins comerciais de Pontevedra Viva e para proporcionar beneficios aos propios usuarios e usuarias rexistradas.

Os usuarios e usuarias teñen dereito a modificar ou suprimir os seus datos de carácter persoal. Para facelo poderán optar ou polo procedemento directo a través da web, ou ben por medio do envío dun correo electrónico debidamente identificado a info@pontevedraviva.com. Para máis información, podes consultar a lei española de Protección de datos.

Todos os contidos da web, tanto textos como imaxes, son propiedade de Pontevedra Viva, non sendo que se indique o contrario. De todos os xeitos, hai unha seccionciña específica na web para explicar as licenzas do contido.